Followers

Friday, November 18, 2011

Bagaimana menyikapi perbezaan pendapat (Adab al-Ikhtilaf) Part 3

SEBAB IKHTILAF

Punca berlakunya khilaf dalam kalangan ulama’ bolehlah dibahagikan kepada dua iaitu :

1) Faktor Bukan Ilmiah

Inilah ikhtilaf yang tercela dan tidak diterima dalam Islam. Ia didorong oleh hawa nafsu yang dikuasai oleh syaitan melalui sifat mazmumah yang keji dalam diri manusia. Antara ciri-ciri yang termasuk dalam faktor ini adalah :

i) Hasad dengki yang didorong oleh permusuhan peribadi.

Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan umatnya mengenai perkara ini menerusi hadisnya yang berbunyi :

دب اليكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين

Maksudnya : Telah berjangkit kepada kamu penyakit umat-umat sebelum kamu, (iaitu penyakit) hasad dan permusuhan, sedangkan permusuhan itulah pencukur. Ketahuilah! Bahawa aku bukan mengatakan ia pencukur rambut, tetapi mencukur (pegangan) agama.

(Riwayat at-Tirmizi)

ii) Kejahilan yang dipengaruhi sifat bohong dan khianat.

Faktor ini juga telah disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. menerusi hadis baginda:

سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة

Maksudnya : Akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan, (di mana) pembohong akan dipercayai sedangkan yang benar didustai, pengkhianat akan dipercayai sedangkan yang jujur dikhianati, dan akan bercakap pada masa itu Ar-Ruwaibidhah. (Baginda) ditanya: “Siapakah itu Ar-Ruwaibidhah?” Baginda menjawab: “Lelaki lekeh (jahil) yang bercakap dalam urusan (yang membabitkan kepentingan) umum.

(Riwayat Ibnu Majah)

Kedua-dua faktor ini, seperti yang telah dinyatakan tadi merupakan daripada bahagian ikhtilaf yang tercela. Ia bukanlah terhasil daripada sifat ikhlas untuk mencari kebenaran dan perasaan amanah dalam ilmu bahkan lebih kepada rasa dengki, ujub, cintakan populariti, taksub dan khianat. Dengan semangat ingin menonjolkan diri meluap-luap, ditambah lagi dengan ideologi yang gila, mereka akan sewenang-wenangnya menggunakan fakta yang pernah didengari tanpa merujuk kesahihan fakta tersebut. Hasilnya perpecahan akan semakin melebar dan umat Islam menjadi semakin lemah. Contohnya, golongan Syiah yang sanggup menghasilkan hadis-hadis palsu dan golongan Muktazilah yang mereka cipta qiraat sendiri untuk menjadikan perjuangan mereka tampak benar. Inilah seburuk-buruk perjuangan yang tidak mendatangkan faedah kepada pejuangnya. Allah berfirman dalam al-Quran :

وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَـٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ‌ۖ

Maksudnya : Dan (sebenarnya) tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana hasad dengki sesama sendiri.

(Surah al-Baqarah 2 : 213)

Thursday, November 3, 2011

Bagaimana menyikapi perbezaan pendapat (Adab al-Ikhtilaf) Part 2


PEMBAHAGIAN KHILAF

Secara umumnya, khilaf terbahagi kepada tiga. Pertama, khilaf yang diterima. Ia adalah perbezaan dalam perkara yang telah disyariatkan, dan perkara tersebut terdapat pecahan-pecahannya. Kemudian, ulama’ berselisih pendapat dalam menentukan jenis yang manakah yang lebih afdhal. Contohnya membaca lafaz basmalah dengan nyaring di dalam solat. Ada yang mengatakan sunat dan ada yang mengatakan makruh. Namun, mereka sependapat mengatakan bahawa ia tidak membatalkan solat.

Pecahan khilaf yang kedua pula ialah khilaf yang dicela. Khilaf ini terlahir daripada kejahilan, kezaliman, penderhakaan, mengikut hawa nafsu ataupun menyalahi manhaj Nabawi dalam penerimaan hukum syara’ dan cara mengamalkannya. Contohnya adalah khilaf yang berpunca daripada keracunan fikiran yang direka oleh puak yang menyeleweng seperti Syiah, Khawarij, Muktazilah dan sebagainya.

Manakala pecahan yang terakhir pula iala khilaf yang harus dan dapat diterima akal. Ia adalah perselisihan pendapat yang berlaku dalam kalangan ulama’ mujtahidin dalam masalah ijtihadiyyah; masalah yang tidak terdapat nas yang qat’ie. Namun, terdapat syarat-syarat tertentu untuk membolehkan khilaf jenis ini diterima. Pertama, ia berlaku dalam kalangan ulamak fiqh ataupun orang yang berkelayakan dalam agama. Kedua, khilaf tersebut hanya melibatkan perkara far’iyyah yang tiada dalil qat’ie berhubung hukumnya. Ketiga, setiap pihak yang berselisih pendapat hendaklah bertujuan mencari kebenaran dan yang terakhir, setiap orang yang berselisih itu hendaklah telah mencurahkan tenaganya bagi mencapai kebenaran.

Namun begitu, terdapat variasi pembahagian ikhtilaf mengikut para ulama’. Secara ringkasnya seperti yang terdapat dalam jadual di bawah :

i) Menurut Syeikh Dr. Yusuf al-Qardhawi :


IKHTILAF PUNCANYA SIKAP

IKHTILAF PUNCANYA PEMIKIRAN

· Merasai diri hebat

· Takjub dengan pandangan sendiri

· Prejudis terhadap orang lain

· Suka menunding jari menuduh kesilapan orang lain

· Bersikap materialistik

· Mengikut hawa nafsu

· Tamak haloba

· Mengejar pangkat dan darjat

· Fanatik terhadap mazhab, kumpulan, kenegerian, kumpulan, jemaah, ketua.

· Pengamatan dan persepsi yang berbeza samada terhadap teori akidah atau permasalahan fiqh

· Strategi politik berbeza


ii) Menurut al-Alwani :


IKHTILAF DORONGAN HAWA NAFSU (TERCELA)

IKHTILAF DORONGAN KEBENARAN

(TERPUJI)

IKHTILAF YANG KADANGKALA TERPUJI DAN TERCELA

· Takjub dengan pandangan sendiri

· Taksub kepada individu, mazhab atau kumpulan

· Melihat orang lain sentiasa salah

· Ikhtilaf antara pendokong iman dan penegak kekufuran

(Ikhtilaf ini wajib namun jangan sampai menghalang daripada berbuat dakwah kepada mereka)

· Furu’ fiqhiyyah

(Asalnya baik tetapi jika tidak diuruskan dengan baik, ia boleh membawa kepada penyelewengan hawa nafsu, taksub dan prasangka)


iii) Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan :


IKHTILAF YANG TERCELA (MAZMUM)

IKHTILAF YANG TERPUJI (MAMDUH)

IKHTILAF YANG DIIZINKAN DAN DITERIMA (MAQBUL)

· Ikhtilaf yang membawa kekufuran

· Khilaf ahli bid’ah

· Khilaf pengikut hawa nafsu

· Khilaf dalam permasalahan fiqh yang tidak diuruskan dengan betul hingga membawa kepada perpecahan

· Ikhtilaf orang Islam dengan orang kafir

· Ikhtilaf dengan kepercayaan tahyul, ibadat, perayaan, tradisi dan adat-adat jahiliyah

· Perselisihan para mujtahid, fuqaha’, mufti, hakim dan ulama dalam perkara-perkara agama. Ia berlaku sejak zaman Rasulullah SAW lagi.

Wednesday, November 2, 2011

Bagaimana menyikapi perbezaan pendapat (Adab al-Ikhtilaf) Part 1


PENGENALAN

Manusia sebagai khalifah di muka bumi telah diberikan akal dan hawa nafsu untuk memandu kehidupan mereka di muka bumi. Akal dan nafsu keduanya sentiasa bertentangan. Akal digunakan untuk berfikir dan merancang, manakala nafsu pula merupakan satu keperluan tetapi ia sering mengajak ke arah kehancuran. Akal tidak dapat menjamin kebaikan sekiranya kita tidak menggunakannya mengikut landasan syariat Allah s.w.t.

Variasi gaya pemikiran setiap manusia telah menatijahkan perbezaan pendapat. Perbezaan ini pasti akan berterusan sepanjang zaman, bahkan pada zaman Rasulullah s.a.w. juga telah diriwayatkan terdapat perbezaan riwayat. Ini dapat dilihat daripada kisah para sahabat yang diriwayatkan ketika peperangan Ahzab; ketika mana Rasulullah s.a.w. bersabda :

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

Maksudnya : Janganlah salah seorang dari kalian solat Asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah.

(Riwayat al-Bukhari)

Ketika para sahabat masih lagi dalam perjalanan ke perkampungan Bani Quraizah masuklah waktu Asar. Maka sebahagian sahabat beramal dengan zahir hadis; mereka meneruskan perjalanan tanpa menunaikan solat Asar dahulu, manakala sebahagian yang lain menunaikan solat Asar kerana mereka berpendapat hadis tersebut menyuruh mereka bersegera ke perkampungan Bani Quraizah. Setelah berita ini sampai ke pengetahuan Rasulullah s.a.w., baginda tidak mencela seorang pun dari mereka.

MAKNA IKHTILAF

Ikhtilaf dalam Bahasa Arab bermaksud tidak sependapat atas sesuatu perkara. Dalam ertikata lain, setiap orang mengambil pendekatan yang berbeza sama ada dalam perkataan ataupun pendapat. Ia juga bermaksud tidak sama. Oleh itu, setiap yang tidak sama bolehlah dikatakan ikhtilaf. Manakala perkataan khilaf pertentangan atau berlawanan. Maksudnya lebih kurang sama dengan ikhtilaf cuma skopnya lebih umum. Khilaf (berlawanan) itu sebahagian daripada ikhtilaf (berbeza) kerana tidak semestinya sesuatu perkara yang berbeza itu berlawanan tetapi sesuatu yang berlawanan itu tentunya berbeza.

Imam Abu Ishak al-Syatibi r.a. memberikan pandangan yang tersendiri dalam memberikan takrifan bagi kedua-dua perkataan ini. Beliau berpendapat khilaf merupakan sesuatu yang lahir dari hawa nafsu yang menyesatkan, bukannya daripada mencari objektif syara’ (Maqasid Syari’ah) dengan mengikut dalil-dalilnya. Oleh itu, ia tidak diambil kira kerana lahir dari hawa nafsu sepertimana tidak diambil kira mana-mana perndapat yang menyalahi hukum syara’ yang sabit secara qat’ie. Ikhtilaf pula bermaksud pendapat-pendapat yang lahir daripada ulama’ mujtahidin dalam masalah-masalah ijtihadiyyah yang tiada nas qat’ie padanya atau pendapat-pendapat terhadap masalah-masalah yang berlaku antara dua pihak yang jelas bertentangan menurut pandangan mujtahidin disebabkan tersembunyi sebahagian dalil-dalil dan tidak ditemuinya.

Namun ini hanyalah pendapat al-Syatibi tanpa ada dalil yang menguatkannya. Para fuqaha’ telah bersepakat menggunakan perkataan khilaf dan ikhtilaf untuk satu maksud yang sama iaitu sesuatu yang tidak disepakati oleh para fuqaha’ dalam masalah-masalah ijtihad tanpa memandang betul, salah ataupun ganjil pendapat yang diperkatakan itu. Selain itu, para fuqaha’ juga menggunakan istilah at-tanazu’ untuk makna yang sama.

Bersambung....

Related Posts with Thumbnails